De yngste fikk prøve seg på skolen i Alfaz

Nylig var det Integrert Dag 2017 på den Norske Skolen Costa Blanca, hvor elever som ikke går på norsk skole fikk være med og se hvordan en typisk norsk skoledag er.

Spaniaavisen

Publisert 5. mai 2017 04:55

ALFAZ DEL PI

Kompletterende Undervisning Alfaz tilbyr gjennom Norskskolen gratis kompletterende undervisning sertifisert av Utdanningsdirektoratet. Undervisningen er nettbasert og tilbyr norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i første til tiende klasse.

– Elever som tar del i norsk kompletterende undervisning i utlandet må være norske statsborgere eller statsborgere med norsk fødselsnummer i en annen EØS-stat, opplyser Siri Lund. De må være i norsk grunnskolealder, og være heltidselever i det ordinære opplæringsløpet ved grunnskoler i oppholdslandet. Undervisningen følger offisielle norske læreplaner. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og har vært et tilbud som de fleste norske elevene som sogner til Alfaz del Pi-området har benyttet seg av siden 1992.

KU-Alfaz har i tillegg sosiale samlinger for elevene på Costa Blanca.
– I løpet av skoleåret arrangerer vi flere aktiviteter og utflukter, som for eksempel skidag, juleverksted, karneval, bakedag, overnattingstur, folkedans og 17. mai-tog.

De fleste av elevene er bosatt i kommunene Alfaz del Pi, Altea, La Nucia Alicante og Torrevieja. Dette arrangementet organiseres for 25. gang i år, og syv av 21 elever valgte å være med. Til daglig går de på skole i Alfaz og Albir.

– Det er viktig for barna å ha regelmessig kontakt med språket og kulturen, sier Lund. Gjennom å jobbe med dette får de forståelsen av norske tradisjoner og norske verdier, og kan på denne måten relatere det til sin norske identitet. Hverdagen til disse barna er gjerne preget av en annen kultur, hvor de går i spansk eller annen utenlandsk skole, snakker et annet språk og forholder seg til en annen kultur og dens tradisjoner på alle måter. Når de kommer hjem, er det gjerne et totalt sceneskifte på alle måter, hvor man snakker og lever «på norsk».

I år valgte syv av 21 elever å være med. Barna storkoste seg, og reagerte blant annet på hvor mange friminutt det var på norsk skole, at elevene hadde det mye friere og hvor snille lærerne var. Noen reagerte også på hvor lett matematikken var.
– Dette hadde vi om for to år siden, uttalte Sunniva på syv år.

Lund var meget fornøyd med årets arrangement, og takker Den Norske Skolen for at hun og elevene alltid blir så godt tatt imot.

– Alt blir lagt til rette for at det skal bli en positiv opplevelse. Skolen har også veldig god forståelse for at det er viktig med kulturutveksling, og at elevene har stor glede av å møtes og bli kjent med hverandre.