Dårlige betalere anmeldes

1264 saker der leietakere ikke betaler for seg havnet i retten i fjor. 

Spaniaavisen

Publisert 8. september 2009 18:57

Antall huseiere i Málaga-provinsen som anmelder leietakere som ikke betaler for seg, gikk opp med 19 prosent i fjor.

Málaga er den fjerde største provinsen når det gjelder slike saker i Spania. På de tre første plassene finner vi Barcelona, Madrid og Valencia.

Økningen i arbeidsledighet ligger til grunn for at flere og flere leietakere får problemer med husleien. Samtidig har finanskrisen gjort at huseiere baserer mer av sin inntekt på leieinntekter enn tidligere.

Eiendomsmeglere sier at rettsprosessen er både langtekkelig og dyr for huseierne.

I mens ber stadig flere huseiere om dokumentasjon på leietakers lønnsinntekt før leiekontrakt inngås.