Dårlig utsikter for Terra Mítica

Regionregjeringen vil ikke bruke mer penger på parken. 

Spaniaavisen

Publisert 17. juni 2009 07:36

BENIDORM

Ledende medlemmer i regionregjeringen har startet prosessen med å selge parken, i følge Información. Det kan dermed se ut som om anstrengelsene med å hindre en økonomisk kollaps for den store fornøyelsesparken i Benidorm, Terra Mítica, går mot slutten.

Rapporter antyder at private selskaper som de har vært i kontakt med, nekter å betale for parken, men har tilbudt seg å ta over gratis.

Información melder at parken ble åpnet etter enorme investeringer. I ettertid har noen av parkens aktiva blitt solgt for å unngå konkurs.

Finanskrisen har økt problemene for Terra Mítica. Man antar at Bancaja og Caja Mediterráneo sparebanker har satt press på styret for å få solgt parken.