Costa del Innbrudd

Nye tiltak fra myndighetene skal få ned den stygge statistikken.

Spaniaavisen

Publisert 23. desember 2012 15:56

MADRID

Innenriksministeriet vil komme med en rekke tiltak til neste år for å få bukt med innbruddsbølgen som har rammet Spania.

Myndighetene varsler økt overvåking og særlig på steder hvor statistikken går feil vei, som her langs kysten i Valencia-regionen.

Samtidig varsles det nye regler for handel med gull og smykker for å hindre at tyvgods blir videresolgt.

De siste tallene viser at antall boliginnbrudd har økt 24,5 prosent. 7 av 10 innbrudd er konsentrert rundt 10 provinser som ligger ved eller nær Middelhavet.

Nasjonalpolitiet og Guardia Civil får en nøkkelrolle når tiltaksplan settes i verk. Også reservestyrker skal bidra.