Bystranden i Altea vil stå ferdig i juni 2016

Den nye stranden i Altea blir 700 meter lang og 30 meter bred, og erstatter demningen ved strandpromenaden.

Spaniaavisen

Publisert 11. september 2015 08:16

ALTEA

Ordføreren i Altea Jaume Llinares sier at hvis arbeidene nå går som planlagt vil den nye stranden ved promenaden i sentrum av Altea kunne tas i bruk 30. juni neste år.

Prosjektet med å oppgradere kystlinjen har gjennomgått flere endringer siden det ble presentert for første gang i 2000, da med et busjett på 17 millioner euro. Opp gjennom årene og frem til 2013 har de forskjellige styresmaktene justert og redusert budsjettene. I mars i år ble budsjettet satt til 8 millioner euro av det politiske partiet PP. Etter seks måneder ble det nedjustert til 4,4 millioner euro. 

– Tanken har hele tiden vært at området fra munningen av elven til havnen skal oppgraderes. Men det kom som en overraskelse at budsjettet ikke strekker til og det ble derfor justert for å kun dekke arbeidene med ny bystrand som vil bli den første fasen i prosjektet, sier ordfører Jaume, som understreker at kommunen vil jobbe parallet med å få midler fra regjeringen slik at hele prosjektet kan ferdiggstilles i nærmeste fremtid. 

Ordføreren forklarte at arbeidene starter opp med å få vekk slam og vond lukt fra dammen for deretter å fylle den opp med småstein, noe som vil være ferdig innen desember. Deretter vil tilrettelegging og bygging av stranden.