Bruker 2,3 millioner liter vann hver

Til tross for at vann er en ressurs det er knapphet på i Spania er det bare fire land som bruker mer vann en husholdningene i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 30. oktober 2008 19:11

TORREVIEJA

Hvert menneske i Spania bruker i gjennomsnitt 2,3 millioner liter vann per år. Det tilsvarer mengden vann i et OL-basseng.

I en ny rapport fra Verdens Villmarksfond (WWF) går det fram at det bare er fire land som bruker mer vann enn spanjolene til ulike formål, skriver El Pais.

Den største forbrukeren av vann er amerikanerne, mens gjennomsnittsforbruket på verdensbasis er 1,24 millioner liter vann per person per år.