Brochmann-utvalget fikk nyttige tips på Costa Blanca

Spesielt sykepleier John Haavardsholm og lege Vidar Hjelset kom med gode innspill til det regjeringsoppnevnte utvalget som besøkte Costa Blanca denne uken.

Spaniaavisen

Publisert 28. oktober 2010 19:01

ALFAZ

Onsdag morgen var en rekke sentrale personer fra det norske miljøet i Alfaz del Pi-området på plass i lokalene til Den Norske Klubben Costa Blanca. Disse personene, med sykepleier John Haavardsholm og lege Vidar Hjelset i spissen, skulle komme med innspill når det gjaldt helse- og eldreomsorg for nordmenn i Spania.

– Vi kom med konkrete forslag hvordan helsekøer kan reduseres, og sykehjemsproblemer kan løses. Svaret vi fikk kan best oppsummeres i den siste kommentaren representanten Inge Skeie; Vi kan da ikke forandre det norske helsevesenet! Nei, vel! Er ikke Norge et demokrati? Vi er da ikke Nord-Korea… Hvis et regjeringsoppnevnt utvalg ikke kan gjøre noe fra eller til, hvorfor tar de seg da bryet med å reise til Spania, spør en oppgitt lege Vidar Hjelset.

Les også: Banket gjennom strengere røykelov

Både Hjelset og sykepleier og veteran innen norsk privat eldreomsorg i Spania, John Haavardsholm, fikk sagt hva de mente ville være gode tiltak fra den norske staten overfor alle nordmenn som har emigrert til Spania av ulike årsaker. Alt fra et pilotprosjekt innen eldreomsorgen der staten har regien, til et helsetilbud for nordmenn i Spania som er likt det hollenderne har.

– Jeg synes det var veldig fint å få synspunkter fra folkene her i dag. Vi skal rundt å lytte til mange institusjoner i løpet av besøket vårt, så skal vi hjem til Norge og skrive rapporten som skal levers til regjeringen 6. mai 2011, sier Grete Brochmann, leder av utvalget.

Les også: 21 % av spanjolene lever under fattigdomsgrensen

Brochmann var spesielt interessert i forslaget til sykepleier John Haavardsholm.

– Norge har to muligheter innen eldreomsorgen. De kan enten ta hjem nordmenn som bor i Spania og er blitt pleietrengende til Norge, eller de kan betale for tilbudet her nede. Med en økonomisk besparelse på opp til 30-40 prosent per plass i Spania, bør det siste alternativet være det klart beste. Hvorfor starter ikke staten et pilotprosjekt der man tilbyr alle eldre, uansett kommune de tilhører i Norge, plass på private sykehjem i Spania? Men staten må inn å ta en stor del av finansieringen i samarbeid med kommunene, sier John Haavardsholm.