Britene rømmer Alicante-provinsen

Reiser hjem igjen sammen med tyskerne.

Spaniaavisen

Publisert 23. april 2014 16:58

ALICANTE

Befolkningen i provinsen Alicante har falt med 83.000 personer i løpet av et år. Årsaken er at utlendinger returnerer til sine egne land hovedsaklig på grunn av arbeidsledighet og dårlig tilgang til helsevesenet.

Nesten 40.000 briter forlot Alicante i fjor, samt 14 000 tyskere, mens 1500 russerne flyttet til provinsen. 

Dataene som denne uken ble presentert av Instituto Nacional de Estadística (INE) er foreløpige tall fra folketellingen 1. januar i år som viser 1.862.359 innbyggere i Alicante-provinsen. I fjor var det registrert 1.945.642 innbyggere. 83.000 personer – tilsvarende en stor by – har forlatt provinsen på ett år.

Den britiske tilfellet er spesielt slående. I løpet av et år har den britiske kolonien blitt redusert med 30 prosent. Tyskerne blir også langt færre. Denne trenden står i kontrast til økningen av algeriske og russiske statsborgere på henholdsvis 14 prosent og 11 prosent. 

Alicante-provinsen er intet unntak siden Spania i løpet av det siste året har mistet 404.619 innbyggere og antallet er nå 46.725 164. 

Den eneste utenlandske gruppen som vokser i Spania er kineserne.