Bøter på krisen med matkuponger

Diskret hjelp på vei til middelklassen.

Spaniaavisen

Publisert 5. mai 2009 17:26

Finanskrisen har truffet den spanske middelklassen midt i ansiktet. I noen byer, som Málaga, er mange skamfulle for å spise i statsfinansierte kantiner. For å håndtere den stadig økende mengden mennesker i vanskeligheter, har banken Unicaja inngått et samarbeid med instanser på Costa del Sol om å distribuere 150.000 matkuponger til en verdi av én million euro, i hele regionen.

I følge informerte kilder er mottakerne av disse kupongene ingeniører og teknikere uten arbeid og som ikke lenger mottar arbeidsledighetstrygd. Kupongene kan benyttes på rundt 15 restauranter i Málaga.

Brukerne forblir anonyme mens de får sitt daglige brød. Kupongene som blir distribuert denne uka, hjelper ikke bare arbeidere i vanskeligheter, men skal også bidra til bedre kår for serveringsbransjen. Den er nemlig hardest rammet av finanskrisen i byene på Costa del Sol.