Bøter på inntil 18.000 euro for dyremishandling

Nå skal det virkelig komme til å koste å mishandle dyr i Torrevieja. Nye vedtekter trådte i kraft i Saltbyen fra 3. september.

Spaniaavisen

Publisert 17. september 2008 18:55

TORREVIEJA

I følge ordfører Mateo (PP) skal de nye vedtektene gjøre dyrehold forenlig med hygiene, den offentlige helse og sikkerhet for mennesker og eiendeler. Man vil med dette også gi nødvendig beskyttelse og sikre god behandling, av våre to- og firbente venner.

Dyrenes etterlatenskaper på offentlige steder, samt de som til stadighet forstyrrer sine naboer, kan bøtelegges med mellom 30 og 300 euro. Ved gjentakelser får eierne ikke lenger lov til å holde dyr.

Bøtenivået i de nye dyrevernvedtektene starter på 30 euro og går helt opp til 18.030 euro for de alvorligste overtredelsene.