Boligutleiere får økte rettigheter i Spania

Beskyttes mot dårlige betalere.

Spaniaavisen

Publisert 27. desember 2009 09:48

COSTA BLANCA

Fra 24. desember trådte en ny lov i kraft. Denne er laget for å øke rettighetene ved utleie av boliger. Utleiere blir gjennom loven beskyttet mot leietakere som ikke betaler, blant annet.

I forhold til tidligere lover, var det vanskelig for huseiere å kaste ut leietakere, fordi den juridiske prosessen rundt dette tok altfor lang tid.

Tidligere måtte utleier søke om rett til å kaste ut leietakeren. Fikk vedkommende medhold, skulle leietaker varsles og fikk 20 dager på seg til å flytte ut. Skjedde ikke dette, var det en langvarig prosess å få utkastelsen juridisk lovlig.

Med den nye loven kan utleier og leietaker gjøre en avtale om utflytting etter minimum 15 dager. Hvis leietaker gjør dette frivillig, vil også gjelden bli slettet.