Boligselgerne aksepterer lavere bud

Fire av 10 godtar bud som er inntil 20 prosent lavere enn man hadde tenkt.

Spaniaavisen

Publisert 7. april 2011 14:36

MADRID

I løpet av februar gjennomførte en av Spanias ledende eiendomsportaler, Idealista.com, en spørreundersøkelse blant 400 eiendomsmeglere i hele Spania. Hensikten var å få deres synspunkter på eiendomsmarkedet i dag.

Her er et lite utdrag av resultatene:
30 prosent av selgerne aksepterer nå 10 prosent lavere bud enn de opprinnelig ønsket. 43 prosent tar mellom 10 og 20 prosent lavere, mens de øvrige 26 prosentene går ned med 20 prosent eller mer.

Når det gjelder forandringer i lageret av boliger til meglerne kunne 58 prosent melde om en økning av antall boliger til salgs.

Her finner du boliger til salgs

Hele 88 prosent av huseierne er mer åpne for å gi tilbudspris på prospektene sine enn for et år siden.

Når det ikke blir noe salg er det i 26 prosent av tilfellene at selgerne vil ha for mye for huset. I 40 prosent av tilfellene legger kjøperen inn et for lavt bud, og i de resterende 34 prosent av tilfellene er det bankene som setter kjepper i hjulene. I alle svarene er det altså meglernes egne vurderinger som er lagt til grunn.

Meglerne opplever totalt færre forespørsler enn i fjor. 51 prosent sier at nedgangen er på 20 prosent eller mer, mens 24 prosent sier har en økning i etterspørselen på 10 prosent eller mer.

Leiebil i Spania – gratis norsk servicetelefon og prisgaranti

Det samme gjelder antall salg i år. Bare at hele 71 prosent har opplevd en nedgang på 20 prosent eller mer, mens 19 prosent sier de har hatt en økning på opp til 10 prosent.

Når det kommer til forventninger til året vi er inne i, tror 47 prosent at første kvartal i år blir dårligere enn samme periode i fjor. 27 prosent tror det blir likt, mens 26 prosent tror det kommer til å se bedre ut.

For året som helhet mener 33 prosent av meglerne som ble spurt av Idealista.com at salget vil gå ned i forhold til fjoråret. 28 prosenter mener det vil bli omtrent det samme, mens hele 38 prosent tror at boligmarkedet vil komme seg i løpet av dette året.

Vikingposten BOLIG mener undersøkelsen er sammenfallende med det meglere på Costa Blanca sier. Dette er et typisk ferieboligdistrikt, og her er det utlendingene som står for kjøpene. Denne etterspørselen viste positive tegn også på slutten av fjoråret. Spesielt i de mest attraktive områdene.