Boligkjøpere får pengene tilbake

Rettssak kan skape presedens for tusenvis av andre huskjøpere.

Spaniaavisen

Publisert 3. juli 2009 19:38

BALSICAS

Peter R og Frances M hadde kjøpt to eiendommer på Sierra Golf i nærheten av Balsicas, Torre Pacheo. Boligene ble ikke ferdigstilt i tide.

I følge en fersk dom har utbyggeren brutt kontrakten i det han ikke har respektert punktet om ferdigstilling til det avtalte tidspunktet. Sånn sett har derfor kundene rett til å få pengene tilbake.

Utbyggeren ble dømt til å betale tilbake 123.050 euro pluss renter.

Utbyggeren, Procobar, anket dommen til den regionale høyesteretten, men dommeren avviste anken og stadfestet dommen denne uken. Utbyggeren må også betale saksomkostninger.

Dommen kan skape presedens for hundrevis, om ikke tusenvis av kjøpere som inngikk avtaler før resesjonen satte inn.

Mange utbyggere har lagt ned virksomheten og latt byggene stå uferdige.

Høyesterett har nå bestemt at utbyggere som bryter kontraktene kan tvinges til å betale. Alle som befinner seg i denne situasjonen bør søke advokathjelp før de går videre. Dommen fra høyesterett i Murcia kan gi skuffede huskjøpere håp om å få tilbakebetalt sine investerte penger.