«Bokettersyn» hos byråd etter sykehjemsskandalen i Altea

 Frem til nå har byråd for eldre og sosiale tjenester i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp), gått klar all kritikk i skandalen rundt sykehjemmet Oslo skulle bygge i Altea.

Spaniaavisen

Publisert 11. november 2009 18:15

ALTEA/OSLO

Nå blir også Listhaugs rolle i prosjektet gransket. Ap, SV og Rødt har sammen begjært innsyn i saksdokumenter hos byråden.

Listhaug var selv nede på tomten og la ned grunnsteinen i september 2006. Da stilte hun velvillig opp for pressen, men etter hvert som skandalen har blitt avdekket har det vært vanskelig for Spaniaavisen.no å få byrådens kommentarer.

– Jeg synes det er OK å ha fått til en slik felles henvendelse fra Ap, SV og Rødt. Tror det øker sjansen for å komme tilnærmet til bunns i saken. Men det vil utvilsomt ta lang tid, sier Rødts Erling Folkvord i en kommentar til HegnarOnline.

Innsynsbegjæringen omfatter i utgangspunktet alle dokumenter som berører byrådsavdelingens arbeid for å få etablert sykehjemmet helt siden arbeidet ble startet.

Begjæringen, med kopi til medlemmer i finanskomitéen og helse- og sosialkomiteen, er foruten Folkvord undertegnet av Trond Jensrud (Ap) og Ivar Johansen (SV). Begjæringen omfatter i tillegg til papirer, også alle elektroniske dokumenter som kommunikasjon til/fra byråden/byrådsavdelingen som har foregått per e-post.