Bli med på treplanting på La Mata i Torrevieja

Kommunen inviterer i samarbeid med Rotary og Agamed til treplanting i dag.

Spaniaavisen

Publisert 22. november 2013 12:17

TORREVIEJA

Klokken 10.00 på i dag samles de som vil delta i Lo Albentosa som ligger ved gravplassen på La Mata ved Torrevieja.

Man bruker planter fra den opprinnelige floraen i området. Dette er ansett som det mest hensiktsmessige for å holde økosystemet ved like.

Alle som deltar inviteres på lunsj når utplantingen er over.