Billigere å kjøre på bomveiene

Utenom rushtiden.

Spaniaavisen

Publisert 9. juni 2014 07:03

COSTA BLANCA

Myndighetene i Spania har bestemt seg for å sette ned bompengeavgiften på veiene utenom rushtrafikken.

På den måten håper regjeringen at flere skal benytte seg av bomveiene.

Trafikken på de avgiftsbelagte veiene er tilbake på 1996-nivå hvor 16.000 biler daglig bruker disse.

Det har ført til at mange veiselskap har gått konkurs, mens andre er i ferd med å gå til grunne.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mye bomavgiften senkes utenom rushtiden.