Bilistene styrer unna bomveiene

Katastrofetall for motorveiene.

Spaniaavisen

Publisert 18. april 2014 08:41

MADRID

Trafikken på spanske bomveier er nå på sitt laveste på 18 år. Ikke siden 1996 har så få benyttet seg av motorveiene.

Tallene for første kvartal viser at bomveiene i gjennomsnitt bare brukes av 13.097 sjåfører daglig.

Bomveiene hadde sin topp i 2002. Da var det 29.622 kjøretøy som daglig benyttet seg av motorveiene.

Finanskrise kombinert med høyere skatter og økt bomavgift fører til at det er fint lite trafikk på motorveiene.

Mens det var 1733 km med bomveier i 1996 er strekningen nå totalt 2560 km.