Best i klassen!

Den Norske Skolen i Rojales er blant de beste norske skolene i ny kåring.

Spaniaavisen

Publisert 27. november 2008 21:28

QUESADA

Elevene på Norges nesten 3200 skoler har talt. Den Norske Skolen i Rojales er blant de beste norske skolene å gå på. De har toppscore på kriteriene lite eller ingen mobbing blant elevene.

Av 3174 norske skoler er det cirka hundre skoler som alle har fått toppscore fra elevene sine. En av dem er altså Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). De kommer dermed på en delt førsteplass. Selv om hundre skoler deler denne plassen, skal de det gjelder være vanvittig stolte av det. Her er det elevene selv som er jury. I en anonym undersøkelse.

– På skolen vår har jeg aldri sett mobbing. Dette skyldes at vi har et ganske godt miljø, der de fleste er venner. I tillegg snakker vi veldig mye om mobbing i klassene. Det er rett og slett skikkelig ukult å være mobber her, sier Omar Gamal (16).

Les også: Populært mediestudium i Rojales

– Jeg gleder meg til hver skoledag og stortrives på skolen! Karoline Bjørknes (14) levner i likhet med Omar liten tvil om hva også hun synes om skolen sin.
På mobbelisten gjelder det å komme sist. Listen Utdanningsdirektoratet presenterte denne uken viser hvilke skoler i Norge som ligger på mobbetoppen. Bergen Kristne grunnskole innehar den lite attraktive førsteplassen. DNSR er ikke bare beste utenlandskole. Den er også blant de beste i hele kongeriket.

– La meg først presisere at det sannsynligvis ikke er null mobbing her hos oss. Ingen skoler klarer det. Men vi har veldig lite mobbing. Dette skyldes nok at vi bruker mye tid på forebygging av mobbing og adferdsproblemer blant elevene. Skolen tar tak i eventuelle problemer før de får utviklet seg. Vi prøver å bygge opp under selvtilliten til hver enkelt elev slik at de selv tar tak i problemer. Noe av det viktigste vi i denne sammenheng gjør er på skolen første uke etter sommerferien. Da har vi lite eller ingenting skolefaglig og bruker all tid på å bli kjent med hverandre. Vi har det sosialt sammen, forteller lærer Bente Halvorsen, teamleder i ungdomsskolen.

Les også: Boligsalget på 1983-nivå

– Vi er en Olweus skole. Det vil si at vi er med på et spesielt forebyggende program mot mobbing og antisosial atferd. Vi har en time i uken i hver eneste klasse der vi tar opp forskjellige problemstillinger og diskuterer med eleven. Også vi lærere har egne faste samlinger der vi blant annet finner ut hva vi skal se etter og hvor i skolegården vi skal se. Dessuten er også skolen en MOT-skole, sier en tydelig stolt Bente Halvorsen.