Ber regionsregjeringen stanse boligutbygginger i Torrevieja

I disse områdene.

Spaniaavisen

Publisert 13. oktober 2014 16:54

TORREVIEJA

Organisasjonen La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (Ahsa) ber regjeringen i Valencia om å stanse to planlagte boligutbygginger ved saltsjøene i det vernede område Parque Natural de las Lagunas de La Mata – Torrevieja.

Ahsa påpeker at naturområdene sør i provinsen er under sterkt press fra den voldsomme utbyggingen. De mener utbyggerene har isolert tomter innenfor de gamle grensene for bevaring, og på den måten å gjøre det enklere å bygge dem ut. 

Som eksempler nevner de Villa Amalia i sektor 6 på 120 mål og La Ceñuela på 200 mål. 

I tillegg kritiserer organisasjonen omreguleringen av det 1.800 mål store området La Hoya ved Torrevieja-lagunen.

Totalt betyr dette ifølge Ahsa at nærmere 2.500 mål ved våtmarksområdene kan bygges ut. Organisasjonen advarer mot dette og ber om at ikke en eneste kvadratmeter bygges ut i disse områdene.