Ber om katastrofehjelp etter regnværet video

Her ble 200 boliger, 60 biler og store landbruksområder rammet.

Spaniaavisen

Publisert 23. november 2011 07:05

CALAHONDA

I Calahonda (Granada) slikker man sårene etter at det voldsomme regnet i helgen førte til store skader på såvel hus som biler og ikke minst drivhus.

Man har nå bedt om katastrofehjelp fordi skadene er så omfattende. 200 boliger, 60 biler og drivhus tilsvarende 60 hektar er ødelagt eller har fått store skader.

Katastrofen vil være et faktum hvis ikke hjelpen kommer raskt. For bøndene er avlingsskadene alene taksert til 1,2 millioner euro, mens skadene totalt sett i landbruket vil runde seks millioner euro, nesten 50 millioner norske kroner.

Hvis denne delen av regionen blir erklært katastrofeområde er det enklere å få frigjort midler til gjenoppbyggingen.

Se video under her