Ber om hjelp til å få stoppet Stop Travel

Kjøpesenteret Gallerian i Torrevieja går ut med et skriv for å få satt stopper for sin egen leietaker.

Terje Aspdahl

Publisert 15. mai 2014 05:49

TORREVIEJA

Vikingposten har i de to siste utgavene skrevet om reisebyrået Stop Travel som leier sine lokaler i det Skandinaviske senteret Gallerian i Torrevieja.

Det viser seg innehaveren har tatt ut penger uautorisert fra flere av kundene sine konti. Nå har senterleder Hassan Mirzakhani bedt om spalteplass for å belyse problemet fra senterets side.

Her er brevet fra kjøpesenteret:

STOP – för resebyrån i Gallerian

I de två föregående numren av Vikingposten har redovisats händelser som absolut inte får ske.

Stop Travel har under en längre tid både utfört bedrägerier och icke betalat hyran i centret. Skandinaverna som har full tillit till Skandinaviskt Shopping Center förvånas högeligen över Stop Travelse möjligheter till agerande.

För att få ett slut på denna tragiska historia ställer nu Gallerian upp för de kunder som drabbats, med tolkhjälp och polisanmälan – KOSTNADSFRITT. Hör av dig innan fler drabbas och för att medverka till ett avslut på resebyråns tid och agerande i Gallerian. Polisanmälan är nödvändig för att få en lösning till stånd.

Alla företag i Gallerian ställer upp för att få ett slut och vill samtidigt tacka Vikingposten som belyst händelserna på ett faktamässigt och riktigt sätt.

Kanske fler av våra nordiska medier borde agera för samma sak! Detta är faktiskt något som angår alla.

Låt oss få ett slut på detta nu!

Hassan Mirzakhani
tel: +34 686 536 138