Ber kommunerevisjonen granske Altea-saken

Tirsdag kveld ba kontrollutvalget i Oslo kommune kommunerevisjonen om å starte granskning av sykehjemsfarsen på Costa Blanca.

Spaniaavisen

Publisert 20. oktober 2009 19:43

ALTEA/OSLO

Rødts Altea-notat ble tatt opp i møtet tirsdag kveld. Rødts Berit Jagmann fremmet forslag om at Kommunerevisjonen skal undersøke saken. Etter kommentarer fra utvalgsleder Frode Jacobsen (Ap) og utvalgsmedlem Knut Frigaard, ble det gjort et enstemmig vedtak som lyder:

”Kommunerevisjonen bes om å se på saken, og komme tilbake til kontrollutvalget på neste møte med en foreløpig vurdering og redegjørelse for eventuelle undersøkelser.”

Erling Folkvord er strålede fornøyd med vedtaket. Han mener dette betyr at kontrollutvalget har bedt Kommunerevisjonen starte gransking av saken.

– Kommunerevisjonen skal legge fram sine foreløpige resultater i Kontrollutvalgets neste møte om en måneds tid. Da skal Kommunrevisjonen selv foreslå mandat for Kommunerevisjonens videre gransking. Dermed har vi en situasjon der bystyrets eget kontrollorgan – Kommunerevisjonen – starter gransking av saken uten noen begrensninger. Mens byrådet trolig bruker millionbeløp på å få PricewaterhouseCoopers til å foreta en byrådsstyrt gransking med hovedfokus på Omsorgsbygg, det vil si at PwC ikke skal bry seg om de foreløpig fem byrådene som har styrt de berørte byrådsavdelingene siden saken starta, sier Erling Folkvord til spaniaavisen.no.