Begynner med masse-vaksinering 1. april

I 161 kommuner i Valencia-regionen.

Terje Aspdahl

Publisert 26. februar 2021 08:18

COSTA BLANCA

Det er ingen spøk …

  1. april går helsemyndighetene i gang med massevaksineringen mot covid-19-viruset her i Valencia-regionen.

Slik det ligger an med leveransene vil denne datoen gjelde for 161 kommuner i regionen.

For storbyene, og da de over 50.000 innbyggere, legger man opp til vaksinering på noen store sentra/områder og feltsykehus, mens det blir kjent senere hvordan man velger å gjøre det i de 145 kommunene som har færre innbyggere.