Bedre info om spansk helsevesen

Ny nettside skal gjøre det enklere for utlendinger i møte med helse-Spania.

Spaniaavisen

Publisert 4. august 2009 15:14

MADRID

Helsedepartementet har lansert en ny nettside – www.riec.es. Teksten finnes på fem språk. Hensikten er å forbedre helsetjenestene overfor den utenlandske befolkningen.

Den nye siden har tekst på spansk, engelsk, fransk, arabisk og rumensk. Man finner informasjon om hvordan det offentlige helsevesenet virker. På den måten mener helsedepartementet at utlendingene bedre kan dra fordeler av systemet.

Siden kombinerer nyheter, opplæring og kommunikasjon for å skape en støttefunksjon for de utlendingene som trenger det, i følge departementet.

Det er rundt 10 prosent utlendinger blant Spanias 46 millioner innbyggere.