Bankene er over det verste

Bankene er i år blitt eiendomsmeglere i stadig større grad. Vokser antall boliger som bankene overtar fortsatt, og hva tjener bankene på dette? Avdelingsleder i Caja Murcia i Gran Alacant, Richard von Knoop kommenterer:

Spaniaavisen

Publisert 1. oktober 2010 17:55

GRAN ALACANT

– Det finnes ingen offisielle oppgaver over hvor mange boliger bankene totalt sett har i sin portefølje nå. Det jeg kan si er at det definitivt er færre enn ved årsskiftet.

Hva bankene tjener på hussalg finnes det heller ingen offisiell statistikk over. I de fleste tilfellene taper vi jo, siden lånene er høye og boligprisene har sunket. Noen utbyggere tvinges til å selge til en pris som bare dekker byggelånet, altså helt uten fortjeneste. Banken vil likevel i disse tilfellene få tilbake pengene sine. Bankene fikk aldri ta del i byggebransjens kjempegevinster da det sto på som verst, og man skal da heller ikke forvente at vi skal ta tapene. Hvis bankene legger prislisten for høyt, ville de ikke få solgt. Når så mange boliger er ute i dette markedet blir det stor konkurranse. Dette presser prisene. Bankene har dessuten stor interesse av å frigjøre den kapitalen som er bundet opp i boliger og dermed forbedre sin likviditet.

Les også: Frykter ny spansk boligboble

Fortsatt finnes det mange bankobjekter, men de beste selges raskt. Prisene vil derfor presses oppover ganske snart. I 2009 ble 414.000 bankobjekter solgt. Økningen i år ligger foreløpig på 20 prosent. Når tilbudet synker og etterspørselen øker, stiger også prisene.

Bankene i EU har i sommer vært gjennom en stresstest. Hva tenker du om testen, og hvilke råd har du til banksektoren?

– Selv om de fleste bankene klarte seg, sier stresstesten lite om soliditeten til mange av bankene. Karaktergivningen på skalaen tyder på at flere av bankene bare så vidt besto testen denne gang. Man bør kreve mer. Dette med egenkapital er svært viktig for en bank. 

Les også: Boligsalget opp nesten 30 prosent

De bankene som låner ut mer enn 80 prosent av verdien gjør en stor feil. Igjen! Tilstrekkelige garantier, korrekte lånevilkår og egeninnsats fra kunden gir sunne kreditter og motvirker nye framtidige kriser. Selv om den europeiske sentralbanken har reddet banksystemet må bankene selv ta større ansvar og ta nødvendige grep. Alle sparebankene i Spania gikk med overskudd i andre kvartal i år, så det går i riktig retning. Krisen vi har vært igjennom har hatt uvanlig store proporsjoner. På samme vis har både norske og svenske banker vendt store tap til gevinster ved forrige årsskifte. Ansvarsfulle banker og ditto kunder fortjener hverandre i framtiden.