Avviser smørekultur i sykehjemssak

Oslo kommune nekter for å ha invitert spanske politikere til Norge for å få gjennom alle papirer til sykehjemmet i Altea.

Spaniaavisen

Publisert 3. september 2009 07:19

ALTEA

I en pressemelding fra Omsorgsbygg avviser man at besøket i 2006 var motivert ut i fra å få fortgang i sykehjemsplanene, slik et innslag på TV2 kunne gi inntrykk av.

– De spanske politikerne var imidlertid her på et helse- og sosialfaglig studiebesøk. Altea kommune og Oslo kommune har gjennom flere år hatt kontakt om etablering av et sykehjem i Altea for Oslo kommune.  Etter ønske fra Altea kommune, ble tre politikere fra den spanske kommunen med ektefeller invitert av Oslos ordfører til faglig studiebesøk i Oslo 8.-13. mars 2006, skriver Omsorgsbygg.

Og videre: De spanske politikerne ønsket å lære om pleie- og omsorgstjenestene i Oslo, og det ble lagt opp et faglig program med blant annet besøk ved sykehjem i Oslo. Oslo kommune inviterte gjestene på middag. Under disse arrangementene var det 15 -19 personer til stede. Oslo kommune dekket også hotelloppholdet for gjestene. Dette er ikke uvanlig ved denne type representasjon.

Oslo kommune ble i fjor utsatt for et korrupsjonsforsøk i Spania. Oslo kommune anmeldte forholdet til spanske påtalemyndigheter og saken er nå under etterforskning, heter det i pressemeldingen som er signert byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen og Per Morten Johansen, direktør i Omsorgsbygg Oslo KF.

– I det spanske systemet er det regionene, i dette tilfellet Valencia-regionen, og ikke Altea kommune, som vedtar bruksendringer/dispensasjoner til tomter. Dermed kan ikke en studietur fra Altea kommune sees som et forsøk på å påvirke denne beslutningsprosessen, skriver Omsorgsbygg.