Avvikler helsetilbud for norsk ungdom på Costa Blanca

Kassen er tom - slutt for Familieveiviser.

Spaniaavisen

Publisert 20. juni 2012 21:36

COSTA BLANCA

Tilbudet til barn, unge og foreldre på Costa Blanca videreføres ikke på dagens nivå. Samarbeidsprosjektet mellom Blå Kors og Sjømannskirken er ferdig.

– Da det treårige samarbeidsprosjektet mellom Blå Kors Norge og Sjømannskirken avvikles 31. juli kan Sjømannskirkens Familieveiviser ikke opprettholde dagens tilbud til norske barn, unge og deres foreldre/foresatte på Costa Blanca-kysten. I praksis vil Helsestasjon for ungdom og de tilbud som har vært knyttet til helsestasjonene bli avviklet fra sommeren av, sier utenlandssjef i Sjømannskirken, Asbjørn Vilkensen i en email til de tre norske skolene på Costa Blanca.

Les også: Nytt fjes da Frivilligsentralen åpnet i nye lokaler i Alfaz del Pi

Familieveiviseren har hatt et samarbeid med lege Herulf Torset om driften av en såkalt helsestasjon i Torrevieja, tett knyttet opp mot den norske skolen i Quesada. Torset dro hjem til Norge for et halvt år siden, og det samme har hans etterfølger Nidia Reppe gjort nå.

For Den norske skole Costa Blanca, som er den desidert største norske skolen i Spania, betyr dette svært lite. Skolen har ansatt egen sosiallærer, med både pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn, som tar seg av eventuelle problemer blant elevene.

Finn hjelp i vår bransjeguide – en veiviser til næringsdrivende på Costa Blanca

– Vi har hatt svært liten kontakt med Familieveiviseren, og vil ikke merke dette i det hele tatt. Alle norske skoler i utlandet må følge privatskoleloven, og den er krystallklar på at bekymringsmeldinger når det gjelder elever skal gå til barnevernet og ingen andre. I vårt tilfelle er det da det spanske barnevernet. Fylkesmannen i Akershus har presisert dette for oss. Hvis vi drøfter konkrete saker med Familieveiviseren vil det da være et klart brudd på taushetsplikten, sier rektor Knut Lithell til Vikingposten.

Rektor Signy Munkeby på Den Norske Skolen i Rojales forteller derimot at de kommer til å savne spesielt helsestasjonen i dette tilbudet.

– Elevene våre har brukt dette tilbudet en del. Elevene har til tider godt av å ta en prat med en helsesøster om spesielle ting de ikke vil ta opp med læreren sin. Vi her på skolen er lei oss for at tilbudet med helsestasjon forsvinner. Det er først og fremst helsestasjonen med helsesøster som har vært populært hos oss. Kontoret lå heller ikke mer enn to minutters gange fra skolen, forteller Signy Munkeby.

Ser du etter feriehus i Spania? Sjekk ut disse prospektene først

– Sjømannskirken sentralt arbeider for å få til en offentlig finansiering for å videreføre Familieveiviseren på minst dagens nivå – og vi håper derfor at nedbemanningen og nedskaleringen av tilbudet vil være midlertidig, sier Asbjørn Vilkensen.

Han legger likevel ikke skjul på at det hele er et spørsmål om tilskudd fra staten Norge. Sjømannskirken har ikke økonomiske midler til selv å ta denne driften. Pengene fra TV-innsamlingsaksjonen i Norge for tre og et halvt år siden er brukt opp, og dermed må man altså redusere kraftig i tilbudet.