Avdekker 17 ulovlige byggeplasser hver uke

...og det er faktisk en nedgang på 30 prosent.

Spaniaavisen

Publisert 27. mars 2009 09:55

MARBELLA

I fjor identifiserte byplanavdelingen i Marbella kommune i gjennomsnitt 17 ulovlige byggeplasser per uke. Tro det eller ei, men dette representerer en nedgang på 30 prosent fra foregående år. Hovedsakelig som en følge av nedgangen i byggeaktiviteten generelt.

Ulovlighetene består enten i å starte bygging før nødvendige tillatelser er gitt eller at eksisterende boliger utvides med tilbygg uten tillatelse.

Det finnes faste takster for bøter. Å få bygget godkjent av myndighetene, koster mellom 600 og 3000 euro. Bygg som ikke kan godkjennes, bøtelegges med mellom 50 og 100 prosent av bygningens verdi. I særdeles grove tilfeller går man utenom takstene og ilegger henholdsvis 120.000 euro og 200 prosent av bygningens verdi.

Det er naboer som stort sett tar ansvar for å innrapportere ulovlighetene. Lokalpolitiet er også ute og spør etter byggetillatelser.

Noen påstår at alt dette er et politisk spill, og at kommunen selv velger hvilke saker de vil følge opp, og hvilke de skal overse.