Av 28 land i EU er det bare tre som betaler mer for strømmen enn i Spania

...og nå kommer et nytt prishopp på elektrisiteten.

Spaniaavisen

Publisert 26. juli 2014 16:27

MADRID

Spanias strømregninger er en av de høyeste i Europa. Bare forbrukere i Kypros, Malta og Irland betaler mer.

Prisene på elektrisitet til sluttbrukeren vil stige på neste faktura og har økt de siste seks månedene av 2014. Økningen skyldes at utgiftene overstiger inntektene. Utgifter til drift av sentralnettet har økt i de siste 10 årene og inntekter har vært lavere enn forventet.

Kostnader til transport, distribusjon og tilrettelegging av strøm på øyene, samt fornybare energikilder går ut over forbrukerne over hele landet.

Rutenettet har blitt satt opp til å generere 105 000 megawatt per år. Men det siste tiåret har det høyeste årlige forbruket vært mindre enn 40.000 megawatt. Dette fører til et kapasitetoverskudd. I praksis har det totale forbruket blitt feilberegnet, noe som forbrukerne nå må betale for.

En annen del av "problemet" er den økende bruken av solcellepaneler – der Spania er en pioner. Siden dette reduserer inntekten for strømleverandørene må de som fortsatt er koblet til strømnettet nå betale mer.