Atomkraftverk i Valencia lekker

4000 liter kjølevann renner ut av atomanlegget daglig.

Spaniaavisen

Publisert 20. april 2011 08:11

VALENCIA

Dette ble avslørt på en inspeksjon i tredje kvartal i fjor. Ledelsen ved atomkraftanlegget sier dette er helt normalt, og alt vannet som lekker ut blir samlet opp i en brønn for å så bli returnert i systemet til kjøleanlegget igjen.

Kontrollørene som avslørte lekkasjen, sier likevel at dette er bekymringsverdig, og miljøvernere i Spania mener det er høyst farlig.

De mener atomkraftverket må stenges øyeblikkelig, men myndighetene i Madrid har akkurat godkjent det eldre kraftverket for ytterligere ti års drift.