Arbeider for å unngå oversvømmelse av N-332

Da det kraftige regnværet kom i desember sist år måtte N-332 stenges i begge kjøreretninger ved La Mata.

Spaniaavisen

Publisert 29. mai 2017 06:07

TORREVIEJA

I tillegg førte uværet ved to andre anledninger til problemer.

For at dette ikke skal gjenta seg har Utviklingsdepartementet (Fomento) nå startet arbeidet med å bedre dreneringen i dette området.

N-332 er hovedveien inn til Torrevieja nordfra. Arbeidene nå foregår ved kilometer 63. Arbeidene vil ikke påvirke trafikken