Arbeidene med utbedring på CV-770 har startet

Denne strekningen blir tryggere for såvel gående som syklister.

Spaniaavisen

Publisert 21. september 2014 06:02

VILLAJOYOSA

Utbedringer på CV-770-veien til sentrum i Villajoyosa (Alicante) er i gang. Et av målene med prosjektet er å innlemme en ny rundkjøring og å utbedre CV-770 samt avkjøringer og veier som har tilknytning til CV-770.

Broen over motorveien er smal og fotgjengerfeltet svært dårlig. I planene inngår utbedring av broen, et to meter bredt gangfelt for syklister og fotgjengere.

Innbyggerne i området og direktøren for Solgården Pablo Sbertoli har i en årrekke klaget til kommunen og bedt om utbedring av veien fra Solgården til sentrum.

Dette arbeidet er en forbedring av infrastrukturen i byen, bedrer forbindelsen mellom sentrum og Solgården, samt for innbyggerne i området som nå kommer seg trygt til sentrum med sykkel eller til fots.