Åpner sak mot Airbnb i Valencia-regionen

Myndighetene krever at samtlige utleieboliger skal registreres. 

Spaniaavisen

Publisert 11. juli 2019 06:22

VALENCIA

Turisme Comunitat Valenciana har åpnet sak mot Airbnb, og selskapet risikerer en sanksjon på inntil 600.000 euro.

Stridens kjerne er kravet fra myndighetene i Valencia om at alle utleieboliger skal være registrert. 

Airbnb tillater annonser på sin plattform for boliger som ikke er registrerte som turistboliger i Valencia-regionen, ifølge Europa Press. 

Airbnb mener dette kravet går mot de små entreprenørene innen turistnæringen i Valencia-regionen. De hevder utleievirksomheten er økonomisk bærekraftig og generer inntekter til familier og små bedrifter i kommunene.

Ifølge Airbnb har generaladvokaten i EU slått fast at en tjeneste som den selskapet leverer er en tjeneste tilhørende informasjonssamfunnet.

Airbnb sier videre at direktivet som omhandler e-handel forhindrer en medlemsstat å begrense den frie bevegelsen av tjenester.