Anmelder eks-direktør for korrupsjon i sykehjemsskandalen

Rødt har politianmeldt en tidligere direktør i Omsorgsbygg for grovt misbruk av offentlig stilling og for grov korrupsjon i forbindelse med Oslos sykehjemsprosjekt i Altea.

Spaniaavisen

Publisert 10. desember 2009 15:52

ALTEA

 – Denne tidligere direktøren misbrukte sin stilling til å gi uberettigede økonomiske fordeler til en bekjent og tidligere forretningsforbindelse. To ulovlige avtaler førte til at Oslo kommune utbetalte 5,6 millioner kroner for prosjekt- og byggeledelse knyttet til det som skulle bli et norsk sykehjem i den spanske småbyen Altea. Disse ulovlige avtalene har påført Oslo kommune et betydelig økonomisk tap, hevder Erling Folkvord, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo overfor spaniaavisen.no.

Les også: Hevder byråd Listhaug trenerer innsyn i sykehjemsskandalen

– Pengene ble utbetalt til et firma som kalles Axla Consulting. Et firma som ikke har levert stort annet enn timelister og månedsfakturaer, og heller få resultater, forteller Folkvord.

Omsorgsbyggs tidligere direktør ble kjent med eieren av Axla Consulting, Magnus Dahlberg, da sistnevnte arbeidet for Skanskas datterselskap i Spania. Dette Skanska-selskapet hadde oppdrag med å bygge et sykehjem i Altea for Bærum kommune. Direktøren som nå er anmeldt, var den gangen eiendomsdirektør i Bærum kommune og direkte involvert i sykehjemsprosjektet.

Les også: Ber kommunerevisjonen granske Altea-saken

Rødt mener at den tidligere direktøren begikk sine lovbrudd gjennom misbruk av den særlige tillit som fulgte med hans offentlige stilling. De to ulovlige anskaffelsesbeslutningene resulterte i følge anmeldelsen i at eieren av Axla Consulting fikk en uberettiget økonomisk fordel av betydelig størrelse.
 
I anmeldelsen fra Rødts bystyregruppe nevnes det også at den tidligere Omsorgsbygg-direktøren har utarbeidet uriktig regnskap. Både et meglerhonorar på 1,1 millioner kroner til to spanske advokater, en del reiseutgifter knyttet til Altea-prosjektet, og utgiftene til en middag på Statholdergaarden i mars 2006 for spanske lokalpolitikere med ektefeller, ble uriktig regnskapsført som investering og plassert på regnskapsposten for Byggetjenester, nybygg og vedlikehold i Omsorgsbyggs regnskap. Dette gjelder Omsorgsbyggs regnskaper for 2005 og 2006. Disse feilene i regnskapet ble oppdaga og korrigert etter at Omsorgsbygg fikk ny direktør i juni 2008.