Anmelder boligokkupant som nekter å flytte ut

Ole Roald Dyrnes og hans familie på La Florida i Orihuela Costa har engasjert advokat. Den hjemløse firebarnsmoren som har okkupert familiens bolig, vil bli politianmeldt etter 9. mai.

Terje Aspdahl

Publisert 23. april 2021 10:32

ORIHUELA COSTA

På grunn av den pågående «statsalarmen» grunnet covid-19-pandemien, er det ikke mulig å få fjernet okkupanten fra familiens bolig nå.

– Vi vil anmelde kvinnen i den okkuperte boligen etter 9. mai. Da opphører «statsalarmen», forklarer advokat Antonio Sanchez ved advokatkontoret Arcadia abogados i Torrevieja.

Fra 2018 trådte en ny lov angående husokkupasjon i kraft.
– Med den nye loven er det både raskere og enklere å få kastet ut husokkupanter i Spania. Nå må man blant annet ikke ha navn og identiteten på den eller de som okkuperer boligen. Det var nødvendig tidligere. Man kan nå politianmelde den aktuelle personen i den okkuperte boligen uten å måtte fremvise personalia på den eller de det gjelder med det samme, sier Sanchez.

Les også: Norskeid bolig okkupert

Han fortsetter:
– Kvinnen kan forsinke prosessen ved for eksempel å presentere en falsk leiekontrakt. Da må man få kontrakten gjennomgått av en grafolog (skriftekspert) som beviser om kontrakten er falsk. Det eneste okkupanten har rett til er å få oppnevnt en advokat. Ellers har hun ingen rettigheter.

I den okkuperte boligen på La Florida skal det også bo fire barn, noe som tidligere vanskeliggjorde prosessen for utkastelse ved okkupasjon. Kvinnen skal tidligere ha krevd 4000 euro for å flytte ut.

– Når det er barn innblandet vil sosialmyndighetene være til stede ved fullbyrdelse av utkastelsen og da ta seg av familien. De vil ikke bli kastet på gaten. Vi vil sette i gang denne prosessen så snart det er mulig, vi har stor forståelse for den frustrerte situasjonen familien Dyrnes opplever ved dette, sier Antonio Sanchez.

Advokaten anslår at prosessen med å få okkupanten fjernet fra Dyrnes sin bolig fra de anmelder saken, vil ta et sted mellom seks og ni måneder.