Anbefaler Spania å heve pensjonsalderen til 67 år

Arbeiderbevegelsen raser – krever full debatt over forslaget.

Spaniaavisen

Publisert 1. februar 2010 08:57

MADRID

Det planlagte forslaget om å øke pensjonsalderen fra 65 til 67 år får støtte av OECD.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid i Europa mener Spania samtidig må ta en gjennomgang av hele pensjonssystemet.

Den spanske arbeiderbevegelsen CCOO liker dårlig at myndighetene vil øke pensjonsalderen. Den mener det vil virke mot sin hensikt og ikke skape nye arbeidsplasser.

CCOO mener ressursene heller burde settes inn for å hjelpe yngre mennesker til å komme seg inn i arbeidslivet, enn å tvinge dem i slutten av 60-årene å stå i jobben.