- Alle innbruddene skaper utrygghet

PP ber om handling i Albir.

Spaniaavisen

Publisert 27. juni 2014 07:19

ALFAZ DEL PI

PP ber ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques, om å bruke mer penger til offentlig sikkerhet på grunn av flere innbrudd som har skjedd de siste dagene. I morgentimene onsdag og torsdag ble det meldt om flere innbrudd begått på ulike steder i Albir. 

– Innbruddene skaper utrygghet for innbyggere og turister i området. Sikkerheten må økes spesielt med tanke på sommersesongen. Det er urovekkende at så mange innbrudd har blitt registrert de siste par dagene, sier PP-talsmann Maite Huerta.

Huerta mener at kommunens investeringer bør omdisponeres.

– Det bør heller satses på økt sikkerhet enn investeringer på drøyt 75.000 euro til utvidelse av museet la Villa Romana i Albir, sier Huerta.