Alfaz utbedrer vann- og avløpsnettet

Arbeidene begynner i oktober.

Spaniaavisen

Publisert 24. september 2015 13:52

ALFAZ DEL PI

Utbedringen inngår i kommunens investeringsplan. Arbeidene starter i la avenida del País Valencià og vil foregå i etapper. 

– Utbedringen er nødvendig for å løse problemene med flom og å unngå, så langt som mulig, skader forårsaket av kraftig regnvær, sier Vicente Soler i Alfaz del Pi kommune.

I første fase vil det bli lagt ny drenering nord i kommunen mellom gatene Teniente Seguí, plaza Jaume I, avenida del País Valencià og camí de les Coves og som vil bli kanalisert til utslippspunktet i el Barranco de Soler.

Prosjektet omfatter renovering av vann- og avløpsnettet over en strekning på 240 meter, samt mindre strekninger på til sammen 190 meter og flere nye avløpskummer.

Arbeidene som vil bli utført i området fører til oppgradering av fotgjengerfeltene, en ny rundkjøring i krysset mellom gatene avenida del País Valencià og utvidelse av de offentlige parkeringsplassene.

Den første fasen vil innebære en investering på 1,45 millioner euro.