Alfaz og Benidorm tar deg med på fire nye fotturer

Kommunene samarbeider om turtilbud.

Spaniaavisen

Publisert 26. september 2013 10:44

BENIDORM/ALFAZ DEL PI

Både turister og vanlige innbyggere er målgruppe for kommunene. På de guidede turene kan deltakerne blant besøke de to vakttårnene Bombars og Les Caletes som ligger i endene til Albir og Penyes. 

Storfestiene som ligger over bukten og Campo Santo, blir også altenativer.

Sierra Gelada representerer kulturarv og historie. Ansatte guider fra Parque Natural vil underveis informere om både historie og miljø i disse fjellområdene.

Foreløpig er disse datoene satt opp:
• 20. oktober: ”Ruten Albir- Penyes” med høy vanskelighetsgrad. Turen tar ca. 6 timer å gå 
• 24. november: Besøk av de to tårnene og Calètes. Lav vanskelighetsgrad og tar ca. 4 timer å gå. 
• 6. oktober; Helle Cala, ca. 4 timer
• 16. desember: Campo Santo, ca. 3 timer 

Maksimalt antall deltakere på hver tur er satt til 30 personer, (15 fra Benidorm og 15 fra Alfaz). Det settes opp buss klokken 09.00 fra Benidorm (fra la confluencia de Ametla del Mar con avenida Estocolmo) og 08:30 fra Casa Cultura i Alfaz del Pi. Pris er 3 euro, som dekker transportkostnader. Man må forhåndspåmelde seg til turene.