Alfaz kommune satser på nye trådløssoner i byen

Her kan du logge deg på. 

Spaniaavisen

Publisert 6. september 2013 06:56

ALFAZ DEL PI

Området ved paviljongen rundt Pau Gasol, den skandidnaviske parken, Eukalyptusparken og Galtung-parken i Alfaz del Pi er områder som er med i byens planer for nye trådløssoner.

Det er IT-avdelingen i kommunen som står bak planene om forbedret publikumstjeneste.

De ønsker også å få til et trådløsnettverk opp ved fyret i Albir, der det i dag ikke er elektrisitet, og wifi nettet er solcelledrevet. Tillatelsene til å sette i gang her må komme fra havnemyndighetene. 

IT-rådgiver i kommunen, Tony Such, hadde først tenkt seg at disse offentlige tjenestene skulle være gratis. Nå har han revurdert dette fordi kommunen ikke ønsker å komme i konkurranse med andre leverandører.

– Det er ikke kommunens hensikt å skade interessene til næringsdrivende, sier han.