Alfaz del Pi søker EU-midler til grønn korridor

Skal knytte Alfaz og Albir tettere sammen.

Spaniaavisen

Publisert 23. oktober 2014 10:23

ALFAZ DEL PI

Alfaz del Pi kommune legger frem for EU-kommisjonen det endelige dokumentet i forbindelse med prosjektet "LIFE-Green Corridors".

Kommunene søker midler fra EU for å revitalisere raviner i kommunen og gjøre dem om til et område som innbyggerne kan benytte samt å ivareta miljøet.

Ifølge lederen for Plan og miljø i kommunen, Vicente Soler, er dette et svært ambisiøst prosjekt som vil gagne alle innbyggerne. 

Prosjektet vil knytte bykjernene i Albir og Alfaz tettere sammen å gi våre innbyggere et friluftsområde som kan benyttes av alle. Målet er å skape en grønn infrastruktur gjennom stier og sykkelstier og ikke minst å rydde ravinene for trær og busker slik at områdene også kan benyttes i regntiden.

Men samtidig ivareta arter som er verneverdige, opplyuser Soler og understreker at prosjektet "LIFE-Green Corridors" har fått full støtte fra la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Budsjettet for prosjektet er 3.000.000 euro hvor 50 prosent er tenkt finansiert av EU.