Alfaz del Pi får ansiktsløftning

 Pusser opp veier og fortau for tre millioner kroner.

Spaniaavisen

Publisert 9. januar 2010 15:43

ALFAZ DEL PI

Regiondepartementet for infrastruktur og transport i Valencia har bevilget 361.626 euro (om lag tre millioner kroner) til oppgradering av veier og fortau i Alfaz.

Målet er at trafikkarealet i byen skal få et helhetlig utseende og kvalitet. For eksempel er mange av fortauene preget av elde og dårlig vedlikehold. Midlene kommer fra regionsregjeringen.

Asfalteringen i Alfaz vil omfatte 28.196 kvadratmeter vei og fortauer. I alt 17 gater i kommunen skal pusses opp.

Alle kommuner i regionen er blitt anmodet om å planlegge offentlige arbeider, som støttes av regionsregjeringen gjennom sysselsettingsmidler. Regjeringen sier at disse arbeidene i noen grad skal erstatte jobbene som er blitt borte i boligbransjen.