Advarte mot stort jordskjelv video

...men geologene kunne ikke være mer presis.

Spaniaavisen

Publisert 11. mai 2011 19:13

COSTA BLANCA

I begynnelsen av mars gikk presidenten i den spanske geologiske forening ut og advarte om at Spania snart kunne vente seg et nytt, kraftig jordskjelv. Men president Luiz Suarez hadde ingen mulighet til å være mer presis i sine anslag.

Tips spaniaavisen.no her

Historien viser at store jordskjelv rammer Spania cirka hvert 70. år.

Det den geologiske foreningen slo fast var at områdene med størst risiko for jordskjelv var Murcia og Andalucia. Årsaken til skjelvene er at Afrika og Europa er i bevegelse. Når trykket blir større enn sprekken mellom de to kontinentenes svakeste punkt, vil sprekken plutselig gi etter, og fjellet på hver side av sprekken vil "sprette" til en ny stilling der trykket er mer eller mindre utløst. Denne bevegelsen er et jordskjelv.

Se video under