Advarer mot vannsvindel

Ikke kjøp forsikringer mot vannlekkasjer.

Spaniaavisen

Publisert 10. november 2011 08:41

ORIHUELA COSTA

Innbyggere i Orihuela Costa har mottatt brev i posten der et forsikringsselskap tilbyr dem forsikringer mot brudd på vannledninger og eventuelle vannlekkasjer. Forsikringsselskapet hevder at de gjør dette i samarbeid med Aquagest.

Politiet ble satt på saken, og de tok kontakt med Aquagest, som kunne avkrefte dette samarbeidet. Vannforsyningsselskapet har ikke noe med dette å gjøre.

Videre undersøkelser viste at forsikringsselskapet har adresse i Madrid, og heter Seguragua. De besvarer også henvendelser på telefon, men var mest opptatt av å få tilgang til bankkontoer til eventuelle kunder.

Nå advarer politiet, og ikke minst Aquagest, folk mot å tegne slike forsikringer. Sannsynligheten for at man blir svindlet er stor.