Advarer mot tyveribølge

Lovovertredelser økt med 40 prosent, ifølge PP.

Spaniaavisen

Publisert 7. oktober 2009 07:13

Partido Popular (PP) konstaterer at Almería-provinsen har en alarmerende økning i kriminaliteten.

I følge PP-representant Carmen Navarro har kriminaliteten økt med over 40 prosent de siste fem årene. Hun etterspør hjelp for å få bukt med situasjonen.

Hun har bedt Zapatero-regjeringen skaffe ”flere ressurser til politiet i provinsen vår”.

Navarro sier hun baserer uttalelsene på tall fra innenriksdepartementet. Der kommer det fram at antall straffesaker i 2008 økte med 11 prosent i forhold til året før. Fra 2004 har de økt med 42 prosent. Dette er året sosialistpartiet PSOE kom til makten.

Hun trakk også fram at vandalisme også økte kraftig i fjor. Hun mener at økningen på disse områdene skader samfunnet i Almería.