Aah-tsjoh... Influensaen er her

Stadig flere blir influensasyke.

Spaniaavisen

Publisert 8. januar 2009 08:05

Men selv om svært mange ligger nede for telling, er det ikke årets influensaepidemi som har rammet. Helsemyndighetene tror fortsatt det vil gå en tid før det skjer. De siste to ukene av januar, kan bli tøff for mange, derimot.

Det er fortsatt tid til å vaksinere seg, men det haster. Legene anbefaler vaksine til personer over 65 år. Det samme rådet går til de som har diabetes eller hjerte- og karsykdommer. 

I Málaga ble det nylig rapportert om 2000 syketilfeller i uken – et tall som selvsagt vil stige utover måneden. Men årets influensavirus er av den moderate typen og det er ventet at færre blir syke i år enn sist vinter.