70.000 pensjonister risikerer baksmell på norsk ligning

Skyldes feil fra Nav.

Spaniaavisen

Publisert 15. april 2012 15:02

COSTA BLANCA/OSLO

Rundt 70 000 pensjonister kan ha fått beregnet for lav skatt i selvangivelsen. Alle det gjelder vil motta et informasjonsbrev fra Nav i Norge.

Omkring 10 000 alders- og AFP-pensjonister som har tatt ut pensjon etter nytt regelverk, og omlag 58 000 uførepensjonister som har lavere pensjonsgrad enn 100 prosent, kan ha fått for høyt skattefradrag i den foreløpige skatteberegningen. Dette betyr at de må være forberedt på å betale mer skatt enn det som er oppgitt i den foreløpige skatteberegningen, opplyser Nav.

– Ved en rutinekontroll har vi oppdaget at vi dessverre ikke har gitt fullstendige opplysninger om pensjonsgrad til Skatteetaten. Dette er svært beklagelig og vi sender nå ut informasjon til alle som på grunn av dette kan ha fått feil beregning av skatten sin, sier økonomidirektør i Nav, Per O. Fjell.

Les også: Tar kildeskattekrav fra Norge til menneskerettsdomstolen

Skatteetaten vil ikke kunne gi informasjon om korrekt skatt for hver enkelt før de er ferdige med sine beregninger av det endelige skatteoppgjøret. Utsendingen av skatteoppgjørene fra Skatteetaten starter i juni.

Informasjonsbrevet fra Nav sendes ut i disse dager. Noen har allerede fått et tilsvarende brev fra Statens pensjonskasse fordi de har mottatt ytelser både fra folketrygden og Statens pensjonskasse for deler av 2011.

Nav gir nå Skatteetaten riktige opplysninger, slik at Skatteetaten foretar nye beregninger og dermed vil skatteoppgjøret bli korrekt.