6000 nordmenn med stemmerett i Spania

Har du meldt flytting til Spania og bodd her i mer enn tre år, kan du stemme ved valget til våren.

Spaniaavisen

Publisert 25. november 2010 07:38

MADRID

Nordmenn, som er registrert i Spania, og bodd her i mer enn tre år, kan altså stemme ved vårens valg. Man må ta kontakt med kommunen og få et bostedsbevis (Padron) som bekrefter man har bodd her i mer enn tre år, og oppfyller kravene for å stemme. På dette beviset krysser man så av at man ønsker å bruke stemmeretten.

Dette må man så ta med til valglokalet sammen med pass eller andre offisielle bevis på sin egen identitet.

Landene, som har skrevet under en valgavtale med Spania og som ikke er med i EU, er Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Norge, New Zealand, Paraguay og Peru.

Avtalen medfører at borgere av disse landene kan stemme ved kommunevalgene i Spania.

♦ Vikingposten/spaniaavisen.no oppfyller alle krav – vi har vært i Spania i 10 år!