6 av 10 har digital-TV

...ni måneder til Spania stopper de analoge sendingene.

Spaniaavisen

Publisert 18. juni 2009 06:42

COSTA BLANCA

Ni måneder før det blir slutt på analoge TV-sendinger i Spania, har 60 prosent av hjemmene allerede en digitalboks installert. Dette i følge Impulsa TDT – en organisasjon som reklamerer for digitalt TV i Spania. Det er likevel mange som er engstelige.

Fortsatt må noen problemer løses. Som det faktum at noen forretninger fremdeles selger TV-apparater uten integrerte digitaltunere. Dessuten er mange naboer motvillige til å tilpasse sine kollektive antenner.

I henhold til loven må alle naboer samtykke i forandringen. Hvis én av eierne nekter, kan de andre ikke tvinge vedkommende. Når de analoge sendingene stopper vil imidlertid alle bli tvunget over til den digitale verden.

For lokale TV-stasjoner vil digitaliseringen kunne bli problematisk rent økonomisk. Med få innbyggere innenfor dekningsfeltet, er det vanskelig å få til bærekraftig lokal-TV. I Spania finnes 1119 lokale TV-stasjoner.