500.000 spanske familier uten arbeid og økonomisk støtte

Avhengige av Røde Kors for sitt daglige brød. Se web-TV her.

Spaniaavisen

Publisert 1. juni 2009 20:52

COSTA BLANCA

Mange familier i Spania ville ikke hatt mat i huset uten hjelp fra veldedige organisasjoner. Nå er om lag 500.000 familier i denne situasjonen: Ingen jobb, ingen trygd, ingen penger.

Fedre og mødre som blir arbeidsledige, har i mange tilfeller ingen annen mulighet enn å motta hjelp fra matprogrammet til Røde Kors. Distribusjonen er i gang, og 425.000 mennesker står først i køen for å motta støtte.

Arbeidsledige uten økonomiske rettigheter fra staten er målgruppen for programmet til Røde Kors. De neste tre månedene skal de dele ut mat for 62 millioner euro (nesten 560 millioner kroner). Dermed forblir mye av matprogrammet til Røde Kors i Spania i år.

Se web-tv under.